Motorola Dimetra IP Compact specifications

Produktspecifikation (english)

Egenskaper och prestanda (PDF) för Motorola Dimetra IP Compact

Specifikationsblad om Motorola Dimetra IP Compact, TETRA-system.