Motorola MTP6000 specifications

Produktspecifikation (english)

Egenskaper och prestanda (PDF) för Motorola MTP6000-serien

Specifikationsblad om Motorola MTP6000-serien, några av världens mest avancerade TETRA-terminaler.