Referensberättelse OKG AB

Referensberättelse (swedish)

Beskrivning (PDF) hur vi hjälpt Oskarshamns Kärnkraftverk med deras kommunikation.

Referensberättelse om OKG AB och deras kommunikationsbehov.