Motorola Dimetra IP Micro specifications

Produktspecifikation (english)

Egenskaper och prestanda (PDF) för Motorola Dimetra IP Micro

Specifikationsblad om Motorola Dimetra IP Micro, TETRA-system.