Motorola TRACES specifications

Produktspecifikation (english)

Egenskaper och prestanda (PDF) för Motorola TRACES.

Specifikationsblad om Motorola TRACES, system för automatisk datainsamling och presentation av användar- och täckningsdata från TETRA enheter.