Motorola Capacity Max factsheet

Broschyr (english)

Information (PDF) om Motorola Capacity Max

Introduktion till Motorola Capacity Max, trunkad kommunikationsradiosystem kompatibelt med ETSI DMR Tier III.