Referensberättelse Karlshamns Hamn

Referensberättelse (swedish, english)

Beskrivning hur vi hjälpt Karlshamns Hamn att utveckla sin kommunikation under en expansiv period.

Berättelse om hur Karlshamns Hamn utökat sin kommunikation i flera steg de senaste åren.