Motorola DP4000e series specifications

Produktspecifikation (english)

Egenskaper och prestanda (PDF) för Motorola DP4000e-serien

Specifikationsblad om de så kallade "Nästa Generations" bärbara DMR-radio, Motorola DP4000e -serien.