Motorola MTR3000 specifications

Produktspecifikation (english)

Egenskaper och prestanda (PDF) för Motorola MTR3000

Specifikationsblad om Motorola MTR3000, digital/analog basstation.