Motorola SLR1000 specifikationer

Produktspecifikation (english)

Egenskaper och prestanda (Engelsk PDF) för Motorola SLR1000.

Engelskt specifikationsblad om den kompakta repeatern Motorola SLR1000.