Motorola DP1400 specifications

Produktspecifikation (english)

Egenskaper och prestanda (PDF) för Motorola DP1400

Specifikationsblad om okomplicerade Motorola DP1400.