Motorola SLR5500 specifications

Produktspecifikation (english)

Egenskaper och prestanda (PDF) för Motorola SLR5500

Specifikationsblad om Motorola SLR550, digital/analog basstation.