3M Peltor LiteCom Pro II specifications

Produktspecifikation (english)

Egenskaper och prestanda (PDF) för 3M Peltor LiteCom Pro II

Specifikationsblad om 3M Peltor LiteCom Pro II, headset med inbyggd programmerbar komradio.