Vertex Standard VX 350 specifications

Produktspecifikation (english)

Egenskaper och prestanda (PDF) för Vertex Standard VX-350-serien

Specifikationsblad om Vertex Standard VX-350-serien, bärbara komradio.