Vertex Standard VX-4000 specifications

Produktspecifikation (english)

Egenskaper och prestanda (PDF) för Vertex Standard VX-4000-serien

Specifikationsblad om för Vertex Standard VX-4000-serien.