Vertex Standard VX-2000 specifications

Produktspecifikation (english)

Egenskaper och prestanda (PDF) för Vertex Standard VX-2000 serien

Specifikationsblad om Vertex Standard VX-2000-serien.