Vertex Standard VX-820 specifications

Produktspecifikation (english)

Egenskaper och prestanda (PDF) för Vertex Standard VX-820 -serien

Specifikationsblad om Vertex Standard VX-820 -serien, analoga bärbara komradio.